Blog

Tussen goedkoopste en duurste zorgverzekering zit in 2019 een verschil van €410!!

 De nieuwe zorgverzekering polissen zijn vorige week allemaal bekend gemaakt. Het is vanaf nu mogelijk om over te stappen van zorgverzekering voor 2019. Uit een berekening van Zorgwijzer blijkt dat de onderlinge verschillen tussen zorgverzekeringspolissen groter zijn dan dat ze ooit zijn geweest!

Verschil

Zo is het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering maar liefst €410! Het betreft dan de premie van een basisverzekering bij een maximaal verhoogd eigen risico van €885. Het is dus zeker de moeite waard om je goed in de verzekeringen te verdiepen omdat het je op jaarbasis heel veel geld kan schelen!

Zeker als je bedenkt dat in feite de dekking van het basispakket voor iedereen hetzelfde is. Aangezien de inhoud hiervan jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld. Wel kan er verschil zijn in mate van ziekenhuis dekking en/of vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners. Waar in deze berekening wel sprake van is.

 

Hieronder wordt de vergoeding van fysiotherapie (volwassenen) vanuit de basisverzekering in kaart gebracht:

Belangrijk:

Het is tegenwoordig niet meer nodig om een verwijsbriefje van de huisarts te vragen om naar de fysiotherapeut te gaan en voor vergoeding in aanmerking te komen.

Het eigen risico is bij een aanvullende verzekering niet van toepassing.

Het onderstaande overzicht is indicatief. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Top 5 meest voordelige aanvullende verzekeringen voor fysiotherapie

Bij 6 behandelingen

Bij 6 behandelingen

Bij 6 behandelingen

Bij 12 behandelingen

Bij 18 behandelingen

Verschil in aanvullende verzekeringen

De verschillen lopen nog verder op als ook de aanvullende verzekeringen worden toegevoegd aan de vergelijking. Afhankelijk van de zorg die je wenst af te nemen, is het daarom heel belangrijk om je ook hier goed in te verdiepen. Wij gaan dieper in op de mogelijkheden voor fysiotherapie vanuit de basis- en aanvullende verzekeringen in 2019.

Verschil in basisverzekeringen

De goedkoopste basispolis in 2019 bij een hoog eigen risico is ZieZo (Zilveren Kruis) met een premie van €79,95 per maand. De duurste daarentegen is CZ met een kostenplaatje van €114,15. Het maandelijkse verschil komt daarmee uit op €34,20, ofwel €410,40 per jaar. Daarbij moet wel gezegd worden dat de zorgverzekering van ZieZo een budgetpolis is die slechts 150 van de 278 ziekenhuizen heeft gecontracteerd. Bovendien is de vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners 75 procent. De premie van CZ is daarentegen gebaseerd op een restitutiepolis, waarbij alle ziekenhuizen vergoed worden en de kosten tot en met 100 procent worden gedekt.

Goed verzekerd voor fysiotherapie in 2019

Vorig jaar heeft fysiotherapie het zwaar te verduren gehad binnen de aanvullende verzekeringen. Er werd door bijna alle zorgverzekeraars bezuinigd op de dekking fysiotherapie. Dit jaar zijn deze veranderingen minder drastisch. Desalniettemin is het belangrijk dat je op de hoogte bent waar je recht op hebt en wat je kunt verwachten in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Belangrijke informatie:

De eerste 20 behandelingen betaal je (per chronische indicatie) éénmalig zelf, ongeacht of er een nieuw kalenderjaar ingaat of wisselt van zorgverzekeraar. De behandelingen die door de basisverzekering worden gedekt, vallen eerst onder het eigen risico.

Een verwijsbriefje van de huisarts is meestal niet vereist voor een bezoek aan onze praktijk, tenzij de zorgverzekeraar dit uitdrukkelijk verlangt. Bij een (chronische) aandoening zal er echter wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Verzekeren

Wil je je verzekeren voor meer dan 18 behandelingen fysiotherapie? Dan verwijzen wij je graag door naar https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie. De verschillen tussen het aantal behandelingen zijn vanaf 18 behandelingen te divers om een goede top 5 voor je samen te stellen.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve menzis. Cz heeft de afspraken met het mobg niet verlengd. Orthomoleculair wordt niet meer vergoed in 2019. Wij bevelen aan DSW en ONVZ. Naast dat wij verzekerde zorg bieden, kun je bij ons in de praktijk ook terecht als je niet aanvullend verzekerd bent . Hiervoor kunnen wij op maat pakketten leveren waarbij vooraf vastgesteld wordt wat de kosten zijn, productafspraken zonder verrassingen. Indien u zonder klachten wel onder begeleiding van een fysiotherapeut wilt oefenen zijn er preventie pakketten waarbij u per maand betaalt voor 1 of 2x per week. Ook zijn er bij bovengenoemde pakketten combinaties mogelijk.

Let op: je hebt t/m 31 december 2018 de tijd om over te stappen van zorgverzekeraar/polis. Het is zeker de moeite waard om de verschillende polissen vanuit jouw situatie te vergelijken! Ga naar Zorgwijzer.nl om te berekenen welke polis voor jou in 2019 het meest interessant is.

Samen werken we aan uw klachten. Neem contact met ons op!

handtherapie